wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

I.
Arkadiusz Kowalewski - właściciel www.artbrzeg.pl szanuje prawa konsumentów/klientów  do prywatności i dba o ochronę ich danych osobowych stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne, których zadaniem jest zapobiec ingerencji w prywatność konsumentów/klientów przez osoby trzecie.
 
Przeglądając lub zamawiając towar w sklepie internetowym www.artbrzeg.pl konsument/klient akceptuje  zasady zawarte w „Polityce Prywatności” znajdującej się na tej stronie.
 
Arkadiusz Kowalewski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w „Polityce Prywatności”. W przypadku wprowadzania zmian w „Polityce Prywatności” nie mają one jednak wpływu na podstawowe zasady jakimi są nie udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim danych personalnych czy adresowych konsumentów/klientów sklepu internetowego
www.artbrzeg.pl.
 
Dane osobowe przekazywane przez konsumenta/klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego www.artbrzeg.pl są przetwarzane przez Arkadiusza Kowalewskiego z siedzibą zam. w Piastowicach 42A 49-313 Lubsza wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. Regon: 531636712 posiadającego nr NIP 747-102-95-09 nr tel. 517 345- 797, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Dane osobowe, które przekazuje konsument/klient, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są jedynie:

 1. dla potrzeb nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania umowy i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez konsumenta/klienta  zamówień;
 2. dla potrzeb realizacji składanych przez konsumenta/klienta zamówień na produkty znajdujące się w sklepie Internetowym www.artbrzeg.pl;
 3. w celu rozpatrywania składanych przez konsumenta/klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.artbrzeg.pl
 
Powierzając swoje dane osobowe konsument/klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez konsumenta/klienta w koncie „Klienta” można samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „……………….”). Konsument/klient może również zwrócić się z żądaniem usunięcia całego konta klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail
info@artbrzeg.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym www.artbrzeg.pl
 
II.
Arkadiusz Kowalewski zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Arkadiusz Kowalewski dba aby informacje osobowe były:
 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 4. dokładne i aktualne,
 5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 7. bezpiecznie przechowywane,
 8. nie przesyłane bez odpowiedniej ochrony.
 
W części sklepowej konsument/klient dokonując zakupów jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, także login i hasło oraz dane adresowe niezbędne do składania zamówień. W formularzu rejestracyjnym należy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów www.artbrzeg.pl
Dla bezpieczeństwa konsumentów/klientów poleca się pamiętać o:
 1. ustanowieniu loginu i hasła do konta konsumenta/klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 2. wylogowaniu się ze strony www.artbrzeg.pl po zakończeniu zakupów. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.artbrzeg.pl. Wylogowanie ze strony WWW.artbrzeg.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony …………………………………………………………………………………………………………………………
 3. zachowaniu loginu i hasła do konta konsumenta/klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 5. korzystaniu ze strony i sklepu internetowego www.artbrzeg.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które konsument/klient podaje;
 6. korzystając z obcych komputerów poleca się aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.

III.
 
Podczas korzystania ze sklepu internetowego www.artbrzeg.pl na urządzeniu konsumenta/klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego
www.artbrzeg.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu konsumenta/klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez konsumenta/klienta do koszyka, czy dostosowanie treści strony do indywidualnych zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych sklepu Internetowego www.artbrzeg.com, co umożliwia rozwijanie sklepu zgodnie z preferencjami konsumentów/klientów.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących indywidualny konsumentów/klientów a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla  urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania ze sklepu internetowego www.artbrzeg.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu konsumenta/klienta do czasu wylogowania ze sklepu internetowego
www.artbrzeg.pl opuszczenia sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu konsumenta/klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia. .
Oprogramowanie domyślnie urządzenia konsumenta/klienta zazwyczaj dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera konsumenta/klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są jednak skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.
 
IV.
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej 
www.artbrzeg.pl
 
 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl